ផលិតផលជំនួសឈើ

Back
ក្តាររពិដាន អេសស៊ីជី ស៊េរីចង្ហូរ 3អ៊ិញ ទំហំ 0x300x0.8 cm ពណ៍ឈើអុក

ក្តាររពិដាន អេសស៊ីជី ស៊េរីគែមផតគឺជាផលិលផលជំនួសឈើសំរាប់អោយលំហូរខ្យល់ឆ្លងកាត់ដើម្បីកាត់បន្ថយកំដៅក្រោមដំបូល រឺ សំរាប់ការតុបតែងលំអរ ។

ទិន្នន័យ

Barcode 8852404052992
Size 30.000 x 300.00 x 0.8 (cm)
Weight 9.000 kg
Width 30.000 cm
Length 300.00 cm
Height 0.8 cm
Use Per Unit 1.1 pcs/sq.m.

Related products