ដំបូលនិងគ្រឿងបង្កុំ

Back
អ៊ីសូឡង់ផ្លាតកំដៅ អេសស៊ីជី ទំហំ 1.25x20 m អាល់ត្រាខូល សំរាប់ក្បឿងន័រស្តាយ

អ៊ីសូឡង់ផ្លាតកំដៅអេសស៊ីជី អាល់ត្រា ខូល គឺជាការការពារកំដៅដែលមានប្រសិទ្ធិភាពលើស អ៊ីសូឡង់ផ្លាតកំដៅ អេសស៊ីជី រហូតទៅដល់ ៣០%

តំឡើងបានខាងលើដៃរណែងប៉ុណ្ណោះ ហើយប្រើប្រាស់ជាមួយក្បឿងដែលមានចន្លោះដៃរណែង ២៧-២៩ សម​​​ ដោយចំងាយធ្នឹមប្រហែល ១​ ម

ទិន្នន័យ

Barcode 8852422042401
Size 1.000 x 4.00 (m)
Weight 3.500 kg
Width 1.000 m
Length 4.00 m
Basic Data សំរាប់ដំបូលស៊េរីថ្មី
Product Tips តំឡើងបានខាងលើដៃរណែងប៉ុណ្ណោះ ហើយប្រើប្រាស់ជាមួយក្បឿងដែលមានចន្លោះដៃរណែង ២៧-២៩ សម​​​ ដោយចំងាយធ្នឹមប្រហែល ១​ ម

Related products