សំឡីកែវការពារសំឡេង

Back
អ៊ីសូឡង់ការពារកំដៅ អេសស៊ីជី SUPER COOL Series កំរាស់ 25 mm ដង់ស៊ីតេ 16 kg/m3

អ៊ីសូឡង់ការពារកំដៅ អេសស៊ីជី សំរាប់តំឡើងជាមួយដំបូល មានភាពយឺតទន់​និងទំងន់ស្រាលដែលផ្ដល់អោយក្នុងរូបបែបបន្ទះទ្រវែង

ទិន្នន័យ

Barcode 8852424059377
Size 1000.000 x 9999.99 x 25.00 (mm)
Width 1000.000 mm
Length 9999.99 mm
Height 25.00 mm
Basic Data អ៊ីសូឡង់ការពារកំដៅផ្នែកដំបូលស៊េរី Super Cool ត្រូវបានរុំស្រោបដោយបន្ទះអាលុយមីញ៉ូម (3-ways reinforced)