ប្រព័ន្ធក្រាលក្រោម

Back
សន្លឹកស្មាតបត អេសស៊ីជី ស៊េរីគែមស្មើ ទំហំ 120x240x1.8cm

សន្លឹកស្មាតបត អេសស៊ីជី សំរាប់ក្រាលផ្ទៃបាត ហ៊ុមព័ទ្ឋដោយការដំឡើងមានដំណ ។

ចំនុចសំខាន់ៗ : ធន់សំណើម និង សត្វកណ្តៀរ ជាហេតុសន្លឹកស្មាតបត អេសស៊ីជី ស័ក្តិសមនឹងការដំឡើងទាំងក្នុង និង ក្រៅអាគារ ។ សន្លឹកមានផ្ទៃច្រើនម៉ូត ដូចជាក្រឡាធម្មជាតិដូចឈើពិតៗ និង មានផ្ទៃរលោង ដែលផ្តល់នូវរចនាបទទាន់សម័យដល់អ្នក ។

ទិន្នន័យ

Barcode 8852404027600
Size 120.000 x 240.00 x 1.00 (cm)
Weight 69.000 kg
Width 120.000 cm
Length 240.00 cm
Height 1.00 cm
Use Per Unit 0.3 แผ่น/ตร.ม.
Basic Data - សន្លឹកស្មាតបត អេសស៊ីជី សំរាប់ក្រាលផ្ទៃបាត កំរាស់ 16-18mm
- 3 ទំហំសំរាប់ធ្វើជាកំរាលក្រាលបាត
- 120X240 cm.
- 120X300 cm.
- 122X244 cm.
Care Warning Instruction _ ប្រើជាជញ្ចាំង ដោយដំឡើងទៅតាមវិធីដំឡើងដែលបានចែង
_ មិនអាចប្រើជាគ្រឿងបង្គុំ
_ មិនអាចបរិភោគ
_ មិនគួរស្រូបកំទិចចេញពីការកាត់ ការបាញ់វីស រឺ ខាត់បផិតផល