ប្រព័ន្ធក្រាលក្រោម

Back
ក្តារក្រាល អេសស៊ីជី ស៊េរីដង្កៀប-T ទំហំ 20x300x2.5 cm ពណ៍ឈើមាហូកានី

ក្តារក្រាល ស្មាតវូត អេសស៊ីជី ស៊េរីដង្កៀប-T ជាក្តារដ៏ស្រស់ស្អាត និង មានសណ្តាប់ធ្នាប់ល្អដែលពុំអាចមើលឃើញវីស ។ ដំនើរការស្រោបថ្នាំពណ៍ពីរោងចក្រ ជួយកាត់បន្ថយតំណាក់ការដំឡើង ។ ក្តារស័ក្តិសមគ្រប់បរិវេណ ។

- ក្តារក្រាល ស្មាតវូត អេសស៊ីជី គឺជាប្រភេទក្តាររឹងមាំ និង ធន់ជាមួយកំរាស់ 25mm ។ ងាយស្រួលដំឡើងនៅលើគ្រោងដែកមានគំលាត 30 cm សំរាប់ស្មាតវូត អេសស៊ីជី ទទឹង 6" និង គំលាត​ 25 cm សំរាប់ស្មាតវូត អេសស៊ីជី ទទឹង 4"
- ស័ក្តិសមសំរាប់កំរាលទាំងខាងក្នុង និង ខាងក្រៅអាគារ ។ រឹងមាំ ធន់សត្វកណ្តៀរ
- រូបរាងដូចឈើពិតៗ
-​ លាបថ្នាំពណ៍ចេញពីរោងចក្ររួចជាស្រេចជាមួយប្រភែទថ្នាំ " LOC " បច្ចេកវិទ្យាបានផ្តល់នូវអារម្មណ៍នៃឈើធម្មជាតិ និង ពណ៍ជាប់យូរអង្វែង ។

ទិន្នន័យ

Barcode 8852404050929
Size 20.000 x 300.00 x 2.50 (cm)
Weight 22.600 kg
Width 20.000 cm
Length 300.00 cm
Height 2.50 cm
Use Per Unit 1.67 pcs/sq.m.
Basic Data - ក្តារក្រាល ស្មាតវូត អេសស៊ីជី ស៊េរីដង្កៀប-T ផ្សំចេញពីស៊ីម៉ងត៍ផតឡែន អេសស៊ីជី ខ្សាច់ស៊ីលីកា និង សរសៃសែឡុយឡូសពិសេស ហើយឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ឋចំហុយ Autoclave
- លាបថ្នាំពណ៍ចេញពីរោងចក្ររួចជាស្រេចជាមួយប្រភែទថ្នាំ " LOC " បច្ចេកវិទ្យាបានផ្តល់នូវអារម្មណ៍នៃឈើធម្មជាតិ និង ពណ៍ជាប់យូរអង្វែង ។
Product Tips - ក្តារក្រាល ស្មាតវូត អេសស៊ីជី គឺជាប្រភេទក្តាររឹងមាំ និង ធន់ជាមួយកំរាស់ 25mm ។ ងាយស្រួលដំឡើងនៅលើគ្រោងដែកមានគំលាត 30 cm សំរាប់ស្មាតវូត អេសស៊ីជី ទទឹង 6" និង គំលាត​ 25 cm សំរាប់ស្មាតវូត អេសស៊ីជី ទទឹង 4"
- ស័ក្តិសមសំរាប់កំរាលទាំងខាងក្នុង និង ខាងក្រៅអាគារ ។ រឹងមាំ ធន់សត្វកណ្តៀរ
- រូបរាងដូចឈើពិតៗ
-​ លាបថ្នាំពណ៍ចេញពីរោងចក្ររួចជាស្រេចជាមួយប្រភែទថ្នាំ " LOC " បច្ចេកវិទ្យាបានផ្តល់នូវអារម្មណ៍នៃឈើធម្មជាតិ និង ពណ៍ជាប់យូរអង្វែង ។