Title: ចំណេះដឹងអំពីគេហដ្ឋាននិងគន្លឹះផ្សេងៗ

វិធីចាក់បេតុងដើម្បីអោយគ្រោងសំណង់រឹងមាំ

  

ក្នុងការចាក់បេតុងដើម្បីភ្ជាប់គ្រោងផ្ទះទាំងមូលក្នុងពេលតែមួយពិតជារឿងដែលពិបាកធ្វើណាស់។ បេតុងភាគច្រើនត្រូវបានគេចាក់ម្ដងបន្ដិចៗតាមផ្នែកផ្សេងៗនៃអគារ ដោយផ្ដោតទៅលើភាពសមស្របនៃកំលាំងសង្កត់និងសុវត្ថិភាពរបស់គ្រោងអគារ។ម្ចាស់ផ្ទះមួយចំនួនតែងតែចុះទៅមើលការដ្ឋានសាងសង់ផ្ទះរបស់ខ្លួនហើយឃើញថាការចាក់បេតុងនៅតាមផ្នែកផ្សេងៗនៃអគារមិនបានកើតឡើងក្នុងពេលតែមួយនោះទេ។ ឧទាហរណ៍ ការចាក់បេតុងធ្នឹមត្រូវបានធ្វើឡើងរហូតដល់វាស្ងួតទាំងស្រុង ទើបចាក់បេតុងផ្ទៃបាតនិងតាមជាន់នីមួយៗតាមក្រោយ។ ដូច្នេះហើយ វាបង្កើតអោយមានចំងល់ថាហេតុអ្វីទើបមិនចាក់បេតុងតាមផ្នែកនីមួយៗក្នុងពេលជាមួយគ្នា ពីព្រោះថាមើលទៅហាក់ដូចជារឹងមាំហើយបេតុងខាំគ្នាបានល្អប្រសើរជាងការចាក់បេតុងមួយផ្នែកម្ដងៗ។ចំលើយគឺការចាក់បេតុងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃផ្ទះក្នុងពេលតែមួយមិនថា សសរ ធ្នឹម ឬផ្ទៃបាត ពិតជាប្រសើរជាងការចាក់បេតុងមួយផ្នែកម្ដងៗ។ ប៉ុន្ដែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងពិតជាមានការលំបាកណាស់។ ដោយសារតែដំណើរការពេលវេលា ចំនួនសម្ភារះនិងពលកម្មមានកំណត់ ការចាក់បេតុងដោយផ្នែកគឺជាទទួលបានការពេញនិយមបំផុតនៅក្នុងការងារសំណង់ ដូចជា ការចាក់បេតុងនៅផ្នែកដែលមានផ្ទៃធំៗដើម្បីការពារការរីក ឬរួមមាឌរបស់បេតុង ឬដើម្បីកាត់បន្ថយស្នាមប្រេះជាដើម។ជាទូទៅ វាមានការគណនារួចទៅហើយសម្រាប់ផ្ទៃដែលត្រូវចាក់បេតុងដោយផ្នែក និងការគណនាពីកម្លាំងដែកកាត់ទទឹងនៅត្រង់ចំណុចផ្អាកចាក់បេតុងដោយក្រុមវិស្វករ។ វាអាចរកឃើញនៅតាមចំណុចជាច្រើនដូចជាចំណុចប្រសព្វរវាងបង្គោលគ្រឹះនិងធ្នឹមក្រោម ចំណុចប្រសព្វរវាងសសរលើនិងធ្នឹមជាន់ទី១ ចំណុចប្រសព្វរវាងសសរខាងលើនិងធ្នឹមដែលជាប់ទ្រគ្រោងដំបូល។ ការចាក់បេតុងភាគច្រើននៅត្រង់ចំណុចប្រសព្វដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះស្ថិតនៅទីតាំងដូចគ្នាគឺក្រោមធ្នឹម ឬ ក្រោមធ្នឹមមិនលើស ៥ សង់ទីម៉ែត (មើលរូបភាពខាងក្រោម)។ វានឹងមានការដាក់ដែកបន្ថែមនៅត្រង់ចំណុចប្រសព្វនៅកន្លែងចាក់បេតុងដោយផ្នែក ដោយមានប្រវែងដែកស៊ីគ្នាទៅនឹងចំណុចប្រសព្វដើម្បីទប់ទ្របេតុងដែលចាក់ទាំងពីរលើកសម្រាប់ការពារស្នាមប្រេះនៅចំណុចប្រសព្វ។ ក្នុងករណីខ្លះត្រូវប្រើឧបករណ៍ជំនួយដើម្បីអោយបេតុងខាំគ្នាបានល្អមុនពេលចាក់បេតុងដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពអោយកាន់តែល្អ។ យោងតាមគោលការណ៍របស់វិស្វកម្ម កន្លែងមួយទៀតដែលអាចជាចំណុចផ្អាកការចាក់បេតុងផងដែរនោះ គឺចំណុចកណ្ដាលធ្នឹម (ស្ថិតនៅចំកណ្ដាលរវាងចន្លោះសសរទាំងពីរ) ពីព្រោះវាជាចំណុចដែលមានកំលាំងទប់តិចតួចបំផុតនៅលើធ្នឹម (មើលរូបភាពខាងក្រោម)។  បន្ទាត់ផ្អាកចាក់បេតុងត្រូវកែងទៅនឹងធ្នឹមហើយពុម្ពឈើគួរតែត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងអំឡុងពេលចាក់បេតុងដើម្បីជៀសវាងបញ្ហានៅត្រង់ចំណុចនេះ។ បើគិតពីកំលាំងសង្កត់ ដែកកាត់ទទឹង (នៅតាមធ្នឹម) ប្រាកដជាអាចទ្រទំងន់នៅត្រង់ចំណុចតំណរនេះបាន។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើអ្នកចង់បង្កើនប្រសិទ្ធិភាពអោយកាន់តែខ្ពស់ គួរតែបន្ថែមដែកប្រវែង ១ ម៉ែត្រ ពី ១ ទៅ ២ ដើម នៅត្រង់ចំណុចតំណរ។ ឬដោយសាមញ្ញ​ គួរប្រើឧបករណ៍ជំនួយខាំសាច់បេតុងនៅត្រង់ចំណុចតំណរ ក៏អាចបង្កើនប្រសិទ្ទិភាពរបស់កំលាំងសង្កត់ដូចគ្នាផងដែរ។ ចំណុចដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលចាក់បេតុងដោយផ្នែកនៅត្រង់ធ្នឹមគឺចំណុចដែលស្ថិតនៅចន្លោះរវាង L/4 ទៅ L/3 (មើលរូបភាពខាងក្រោម) ពីព្រោះវាមានទំងន់សង្កត់នៅតាមធ្នឹម ដូច្នេះហើយគួរបន្ថែមដែកដើម្បីទ្រទំងន់សង្កត់នៅត្រង់ចំណុចតំណរផងដែរ បើមិនដូច្នេះទេ វានឹងប៉ះពាល់ដល់កំលាំងសង្កត់នៃគ្រោងទាំងមូល។

ចំណុច L/3 និង L/4 ត្រូវបានហាមឃាត់ដាច់ខាតក្នុងការយកធ្វើជាចំណុចផ្អាកចាក់បេតុង ចំណុច L/2 សមស្របជាចំណុចផ្អាកចាក់បេតុងនៅតាមធ្នឹម ចំងាយរវាងសសរ = L
រូបភាព ឧទារហណ៍ចំណុចមួយចំនួនដែលសមស្របនិងត្រូវហាមឃាត់ក្នុងការផ្អាកចាក់បេតុងនៅលើធ្នឹម

ករណីមួយទៀតនៃការចាក់បេតុងដោយផ្នែកគឺការចាក់បេតុងនៅតាមធ្នឹមមិនធ្វើឡើងក្នុងពេលតែមួយជាមួយគ្នាទៅនឹងការចាក់បេតុងនៅផ្ទៃបាត។ ចាប់ផ្ដើមពីការចាក់បេតុងធ្នឹមនៅក្រោមផ្ទៃបាត បន្ទាប់ពីធ្នឹមស្ងួត ត្រូវតំឡើងពុម្ពឈើសម្រាប់ចាក់បេតុងផ្ទៃបាតក្រោម ដោយរែងដែកនៅលើផ្ទៃបាតលើធ្នឹម បន្ទាប់មកទៀតទើបធ្វើការចាក់បេតុងម្ដងទៀត។ ការចាក់បេតុងដោយផ្នែករបៀបនេះ នឹងមានប្រសិទ្ធិភាពហើយរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ដោយសារមានក្រុមវិស្វករបានគណនាពីកំលាំងសង្កត់រួចមកហើយ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មានជាងសំណង់មួយចំនួនចូលចិត្តតំឡើងពុម្ពនិងដែកព្រមគ្នាទុកជាមុន ហើយបន្ទាប់មកធ្វើការចាក់បេតុងព្រមគ្នាតែម្ដង។ វិធីនេះនឹងជួយភ្ជាប់បេតុងផ្ទៃបាតនិងធ្នឹមបានយ៉ាងល្អ ហើយធ្វើអោយគុណភាពសំណង់មានកំរិតខ្ពស់ថែមទៀតផង។

រូបភាពឆ្វេង ឧទាហរណ៍ការផ្អាកការចាក់បេតុង និងរូបភាពខាងស្ដាំ ធ្នឹមដែលចាក់រួចហើយបន្សល់ដែកទុកសម្រាប់ចាក់បេតុងផ្ទៃបាតតាមក្រោយ

เรื่อง: SCG Experience

3 วัสดุปูพื้นภายนอก เนรมิตพื้นที่รอบบ้านให้สวยในสไตล์ตะวันตก

วัสดุปูพื้นภายนอก ที่จะมาช่วยสร้างสรรค์พื้นหน้าบ้าน ทางเดินรอบบ้าน ลานจอดรถ พื้นทางเดินในสวน หรือแม้กระทั่งสวนเล็กๆ หลังบ้าน ให้ได้บรรยากาศสวยงามสุดคลาสสิก เสมือนอยู่ในดินแดนของประเทศแถบตะวันตก  

       สำหรับใครที่ชื่นชอบหรือหลงใหลในบรรยากาศอันสวยงามของถนนหนทางหรือพื้นทางเดินที่สุดแสนจะคลาสสิกในประเทศแถบตะวันตก อย่าง อิตาลี สเปน อังกฤษ หรือฝรั่งเศส จนเก็บมาเป็นสไตล์ในฝันแล้วล่ะก็ เรามี 3 วัสดุปูพื้นภายนอก ที่จะมาเนรมิตพื้นทางเดินรอบบ้าน ลานจอดรถ พื้นทางเดินในสวน หรือแม้กระทั่งสวนหย่อมเล็กๆ หลังบ้าน ให้สวย โดดเด่น เสมือนได้อยู่ท่ามกลางประเทศในแถบยุโรปกันเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็น Stamp Pave, Carpet Stone และ Stamp Concrete

       1. สร้างพื้นทางเดินมิติใหม่ด้วยเสน่ห์จากลายหิน กับ Stamp Pave กระเบื้องปูพื้นที่มีรูปทรงและเส้นสายของลายแผ่นหินที่แตกออกอย่างเป็นธรรมชาติ มีหลากหลายสีสันและลวดลายให้เลือกใช้ มาพร้อมกับความแข็งแรง ทนทาน ชั้นสีผสมอยู่ในเนื้อคอนกรีต ทำให้สีไม่หลุดล่อน และทำความสะอาดง่ายเพราะผ่านการเคลือบผิวหน้าด้วยน้ำยาเคลือบเงาผิวคอนกรีตโดยเฉพาะจากโรงงาน เหมาะสำหรับปูพื้นทางเดินในสวน ลานจอดรถ และพื้นที่อเนกประสงค์รอบๆ บ้าน ให้บรรยากาศในสไตล์ที่ไม่เคยตกยุค

ภาพ: Stamp Pave ลาย London ผิวหน้าเสมือนหินธรรมชาติที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความสวยงามของท้องถนนในแถบยุโรป 

ภาพ: จากพื้นทางเดินอันแสนโรแมนติกในอิตาลี ถูกถ่ายทอดลวดลายลงบน Stamp Pave ลาย Como และ Naple จนเกิดเป็นเส้นสายที่สงบและผ่อนคลาย

ภาพ: ให้ความรู้สึกคลาสสิกและเพิ่มมิติให้กับพื้นทางเดิน ด้วยกระเบื้องปูพื้น Stamp Pave ลาย Milano ผิวสัมผัสของกระเบื้องเสมือนลายหินที่แตกออกอย่างเป็นธรรมชาติ ให้ความรู้สึกคล้ายเดินเล่นอยู่ในสวนต่างประเทศ 

ภาพ: Stamp Pave ลาย Tuscany ด้วยกระเบื้องทรงกึ่งวงกลมที่มีรายละเอียดของลายหินที่ก่อให้เกิดลวดลายต่อเนื่องและลงตัว สามารถนำมาจัดวางสลับสีสันให้เกิดเป็นแพทเทิร์นที่แปลกตาและน่าหลงใหล 

ภาพ: แบ่งสัดส่วนการจัดวางกระเบื้องปูพื้น Stamp Pave ลาย Florence ให้เป็นเส้นทางตามการก้าวเดิน พื้นที่ด้านข้างโรยหินกรวดสีขาวและดำขนานไปกับทางเดินยาว เพิ่มลูกเล่นน่ารักๆ ให้กับสวนได้อย่างไม่ซ้ำใคร

ภาพ: ผสมผสานความคลาสสิกและความรู้สึกอ่อนหวานโรแมนติกไปด้วยกันอย่างลงตัว ด้วยรูปทรงและเส้นสายของกระเบื้องปูพื้น Stamp Pave ลาย Zofia

       2. หรูหรา ลงตัว ในแบบคลาสสิก ด้วย Carpet Stone กระเบื้องปูพื้นที่นำรูปทรงเรขาคณิตมาจัดวางอย่างลงตัว โดยมีตาข่ายช่วยยึดอยู่ด้านหลัง เพื่อเรียงร้อยก้อนคอนกรีตให้เป็นรูปทรงต่างๆ อย่างเช่น ทรงพัด รูปทรงที่โค้งเว้า ช่วยเพิ่มความหรูหราและโอ่โถงให้กับพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น หรือจะเป็นทรงโค้งแบบครึ่งวงกลม เมื่อนำมาประกบกันก็จะได้วงกลมที่สมบูรณ์ เพิ่มความโดดเด่นให้กับพื้นที่ แต่หากชอบความเป็นธรรมชาติ อาจเลือกรูปทรงอิสระ อย่างรุ่น Natutal ที่ให้ความคลาสสิกและสวยงาม เสมือนเดินอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ Carpet Stone สามารถปูพื้นทางเดินในสวน ลานจอดรถ และพื้นที่อเนกประสงค์ต่างๆ เพื่อให้ได้บรรยากาศของความคลาสสิกและสวยงามได้ตามต้องการ 

B.jpg